AAT VOS, 3RD4ALL

Aat vos


BOEK 

Hoe kunnen bibliotheken, cultuurhuizen, idea hubs, parken, start-up-cafés en andere onmisbare publieke ruimtes, zogenaamde ‘third places’, een waardevolle bijdrage leveren aan een vitale samenleving, nu en in de toekomst?

Het boek ‘How to create a relevant public space’ beantwoordt deze vragen vanuit verschillende invalshoeken, gebaseerd op de vijf belangrijkste ontwikkelingen binnen de publieke ruimte.

In opdracht van  creative guide en architect Aat Vos.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

b